Κόρινθος - Ζητείται Οικονομολόγος με εμπειρία καταχωρήσεων και επικοινωνιακές δεξιότητες
Οικονομολόγος με εμπειρία 
καταχωρήσεων και επικοινωνιακές δεξιότητες
 ζητείται για θέση με έδρα στην Κόρινθο. Σχόλια